10 maaliskuun, 2020 Yleinen Ei kommentteja

Työstökoneet, laitteet ja työkalut ammattilaiselta ammattilaisille!

KoneBoss Oy tuntee suomalaisen teollisuuden ja korjaamoalan tarpeet. Yrityksen tuotetarjonta sisältää noin 40 000 tuotenimikettä.

KoneBoss aloitti toimintansa vuonna 1973, ja vuosien mittaan yrityksestä on kehittynyt monipuolinen teollisuuden ja korjaamoalan tarpeisiin keskittynyt teknisen alan maahan­tuonti- ja tukkuliike. KoneBoss kuuluu nykyi­sin Nurmi-Yhtiöt-konserniin.

Tunnettujen valmistajien laatutuotteita

Toimitusjohtaja Sami Puronummi toteaa, että KoneBossin laaja tuotetarjonta koostuu tunnettujen valmistajien tuotteista, jossa yh­distyvät korkea laatu, kestävyys, käyttömuka­vuus ja oikea hinta. Luottamuksellinen yhteis­työ on kestänyt monien päämiesten kanssa jo vuosikymmenet.

– Meillä on useita eri tuotekategorioita, mut­ta yleensä ottaen voidaan puhua ammattitason koneista, joita käytetään vaativissa olosuhteis­sa teollisuudessa ja korjaamoissa. Saatavilla on työstökoneita ja -laitteita, käsityökaluja sekä sähkö-, akku- ja paineilmakäyttöisiä laitteita. Tuotenimikkeitä on noin 40 000.

Puronummi jatkaa, että tuotevalikoima ke­hittyy jatkuvasti asiakkaiden toiveiden ja tar­peiden mukaan. Hyvät yhteydet päämiehiin mahdollistavat sen, että Suomen olosuhtei­siin ja suomalaiselle asiakaskunnalle sopivat uutuustuotteet saadaan markkinoille nopeasti.

KoneBossilla on toimipisteet Lahdessa ja Kaarinassa. Aiemmin Turussa sijainneet toi­mipiste ja keskusvarasto muuttivat viime syk­synä isompiin tiloihin Kaarinan Piispanristiin, koska yritys tähtää tuotevalikoiman laajenta­miseen. KoneBossin jälleenmyyjäverkosto kat­taa koko Suomen.

Kattavat huolto- ja varaosapalvelut

KoneBoss tarjoaa toimittamilleen koneille ja laitteille nopeat ja kustannustehokkaat huolto-ja varaosapalvelut. Yritys on useiden valmis­tajien valtuuttama huoltopalvelujen tarjoaja, jonka osaaminen perustuu tuotteiden perus­teelliseen tuntemiseen sekä koulutetun hen­kilöstön vankkaan ammattitaitoon ja pitkään kokemukseen.

– Pystymme antamaan alustavan kustannus­arvion usein jo ensimmäisen keskustelun ai­kana. Valmistajien huolto-ohjelmien noudatta­minen ja alkuperäisten varaosien käyttäminen varmistaa laadukkaan lopputuloksen. Meillä on yleisimpiä varaosia jatkuvasti varastossa, jo­ten koneet on poissa tuotantokäytöstä mah­dollisimman lyhyen ajan, Puronummi sanoo.

Huoltopalvelu sisältää myös momenttiavain­ten testaus- ja kalibrointipalvelut 1000 newton­metriin saakka. Ruuvi- ja momenttiväänninten testaus ja kalibrointi onnistuu 7500 newton­metriin saakka.

Lisätietoja tarjolla

KoneBossin tuote- ja palvelutarjontaan on mahdollista tutustua Konepaja-messujen osas­tolla E660.

Puronummi kehottaa myös tutustumaan uu­distettuihin kotisivuihin, joissa on helpotettu tuotehakua ja parannettu tuoteinformaation tasoa. Jatkossa KoneBoss hyödyntää entistä enemmän myös sosiaalisen median tarjoamia mahdollisuuksia markkinoinnissa.

Kirjoittanut koneboss