Vastuullisuuspolitiikkamme

Nurmi-Yhtiöt ja Nurmi-Yhtiöihin kuuluvat Oy Perkko, Matex Oy ja Koneboss Oy ovat sitoutuneet toimimaan vastuullisesti, liiketoiminnan taloudelliset, sosiaaliset ja ympäristöön liittyvät vaikutukset huomioiden. Nurmi-Yhtiöt on sitoutunut kehittämään toimintojaan pitkäjänteisesti vastuullisuuden periaatteiden mukaisesti.

Yhtiöiden vastuullisuuspolitiikka perustuu kolmeen osa-alueeseen. Vastuullisuuta edistetään taloudellisten, sosiaalisten ja ympäristön osa-alueilla. Yritys kehittää toimintatapojaan kaikilla kolmella osa-alueella vuosittaisten tavoitteiden avulla. Saavutuksia ja kehityskohteita arvioidaan 2 vuoden välein päivitettävissä vastuullisuusraporteissa.

Nurmi-Yhtiöihin kuuluvat Oy Perkko, Matex Oy ja Koneboss Oy ovat sitoutuneet Nurmi-Yhtiöiden yhteiseen vastuullisuuspolitiikkaan ja yritykset kehittävät omia toimintojaan itsenäisten vastuullisuustavoitteiden avulla.

 

 • Noudatamme kaikkia toimialoillemme kuuluvia lakeja ja säädöksiä liiketoiminnassa. 
 • Noudatamme olemassa olevaa kilpailulainsäädäntöä, emmekä hyväksy korruptiota, lahjontaa tai laittomia maksuja missään muodossa.  
 • Toimimme taloudellisesti kestävällä tavalla, ja siten varmistamme taloudellisen toiminnan kannattavuuden pitkälle tulevaisuuteen. 
 • Uskomme, että kannattava taloudellinen toiminta mahdollistaa ympäristön kannalta kestävämmät investoinnit tulevaisuudessa.
 • Tuemme suomalaista työtä ja tähtäämme kaikessa toiminnassa korkeaan laatuun. 
 • Tunnemme vastuun henkilöstöstämme. Huolehdimme henkilöstömme työhyvinvoinnista, turvallisuudesta ja työoloista. Kaikkia työntekijöitämme kohdellaan tasa-arvoisesti, emmekä hyväksy syrjintää missään muodossa.
 • Yritystemme toiminnan keskiössä ovat hankinnat globaalisti. Panostamme pitkäaikaisiin kumppanuuksiin ja vierailemme tehtailla tai tuotantolaitoksilla säännöllisesti.
 • Huomioimme hankintojemme sosiaaliset vaikutukset (kuten työolot, lapsityövoiman käyttö ja altistuminen kemikaaleille) ja edistämme yhteistyötä vastuullisten kumppaneiden kanssa. 
 • Tunnistamme toimintamme vaikutukset ympäristöön ja tunnemme vastuun kestävän kehityksen periaatteiden edistämisessä.
 • Ympäristötekijät otetaan huomioon yrityksen päätöksenteossa. Koko työyhteisö sitoutuu pienentämään yhtiön ympäristökuormaa systemaattisesti. 
 • Yhtiön ympäristövastuuta edistetään vuosittaisilla tavoitteilla. Tavoitteiden onnistumista arvioidaan säännöllisesti vastuullisuusraporteissa

.

 

Askel askeleelta vastuullisemmaksi

KoneBoss Oy osana Nurmi-Yhtiöitä on sitoutunut pitkäjänteisesti pienentämään omaa hiilijalanjälkeään ja edistämään liiketoiminnassaan kestävän kehityksen periaatteita. Tavoitteiden saavuttamista edistää KoneBoss Oy:n tuotteiden tinkimätön laatu ja pitkäikäisyys. KoneBoss Oy tarjoaa myös korjaus- ja huoltopalveluita tuotteilleen.

Toimintaa ohjaavat vuosittaiset tavoitteet sekä pidemmän aikavälin suuntaviivat. Tavoitteiden onnistumista seurataan vuosittain. Vastuullisuustyön ensimmäisinä vuosina avainasemassa on kestävän kehityksen periaatteiden omaksuminen osaksi kaikkia päivittäisiä toimintatapoja.